współpraca

Insider to blog o modzie, urodzie i szeroko rozumianym life stylu. Adresowany jest do ciekawych świata mieszkańców wielkich miast (w Polsce i za granicą), śledzących najnowsze trendy, ciągle chcących odkrywać nowości w modzie i kosmetykach. Główną grupę odbiorców stanowią kobiety (78%) w przedziale wiekowym 25-34 (41%).

 

Każda akcja reklamowa wyceniana jest indywidualnie. Cena zależy od produktu, formy reklamy, czasu jej trwania oraz wymaganego zaangażowania.

Kontakt: lucy.insider@gmail.com

  

 

Możliwe formy współpracy:

 

Testy produktów (z zachowaniem niezależności opinii)

Wywiady

Relacje z eventów i konferencji prasowych

Konkursy

Wyjazdy sponsorowane

Artykuły sponsorowane

Posty sponsorowane na Facebook

Banery reklamowe

Patronaty

 

Jestem też otwarta na długoterminową i niestandardową formę współpracy.

 

 

> Collaboration

There is always a new, unique way to look at the product so let’s present it to my readers.

 

Possible forms of collaboration:

Product testing (maintaining the independence of the reviews)

interviews

events and press conferences coverage

competitions

Sponsored trips

advertorials

Post on Facebook

banners

Patronage

 

Each advertising campaign is priced individually. The price depends on the product, forms of advertising, its duration and the required commitment. Contact: lucy.insider @ gmail.com

As a journalist I’m also open to collaboration with magazines.

 

Most readers are women (76%).

Visitor Age: 25-34 (41%) and 18-24 (27%).

Polish readers (about 65%) come from big cities like Warszawa, Poznań, Kraków, Łódz, Wrocław, Trójmiasto… International readers come from United States, UK, Canada and Germany (together about 30%). Remaining 5% come from around the globe.

 

> Insider in press

 

Z szafy Lucy 3a Z szafy Lucy 2a Z szafy Lucy 1a

 

Me in Only You

JOY

Aktivist

blog roku

interview